Изберете јазик

Albanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ТЕХНОКЛИМА

ЗА КОМПАНИЈАТА

 

ТЕХНОКЛИМА Скопје, своето постоење го бележи во 2000-тата година, како една од првите фирми кои сериозно и амбициозно го освојуваат пазарот со уреди и системи од областа на централната климатизација и вентилација.

Почетоците, скромни и сигурни, не случајно беа забележани од задоволните корисници на уредите и услугите, притоа трасирајќи го патот на квалитетот, навремените изведби и брзите сервисни интервенции.

Континуирано и систематски ги следи крупните чекори што ги прави современието во областа на климатизацијата и вентилацијата, притоа претставувајќи ги и применувајќи ги трендовите на европските и светските фирми кои секојдневно го освојуваат пазарот. Со имплементирањето на нивните производи во објекти кои ги проектира и изведува, Техноклима може успешно да одговори на се посложените барања од страна на инвеститорите.

ЦЕЛ:

 

Нашата цел е да станеме лидери во дејноста на пазарот до 2016 год, и да ја збогатиме понудата на квалитетни производи и услуги на пазарот во Р.М. а понатаму и во земјите од ЕУ.

 

ВИЗИЈА:

 

Се стремиме се што работиме да биде најдобро при тоа задоволувајќи ги нашите човечки потенцијали да создадеме и да одржиме висок квалитет со постојано унапредување на тоа што го работиме.

Посветени сме на јакнење на окружување кое промовира:

  • Индивидуална креативност;
  • Тимско работење, меѓусебно почитување и доверба меѓу вработените;
  • Учење и постојано унапредување;
  • Подигнување на нивото на развиеност.

 

МИСИЈА:

 

Компанија која на пазарот ќе понуди високо квалитетни производи според светски стандарди. Притоа ќе бидат задоволени барањата на клиентите, со цел добивање на квалитетно и ефикасно решение од областа на климатизација (ладење и греење) и вентилација а на сето тоа нашата компанија ќе профитира заедно со нашите клиенти.

Средината што Ве опкружува, Ви ја правиме почиста и посвежа!

Можете да сметате на нас - разликата е во квалитетот!