Изберете јазик

Albanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

РЕКУПЕРАТОРИ

KPI 2002E3E REKUPERATOR

Позади името Hitachi стои долга и богата традиција која на своите клиенти им овозможува иновативни и технолошки усовршени производи.

Технолошки совршените Hitachi уреди се применуваат секаде каде што постои потреба од производи со врвни перформанси, поволна цена и висока доверливост.

Hitachi ова го постигна со воведување на високи стандарди и критериуми за сите производи и воведе тотален систем на управување со квалитет на производите кој е компјутеризиран во сите фази од избор на репроматеријал до испорака на производот.

Производната програма на Hitachi содржи:

ТОЛИНСКИ ИЗМЕНУВАЧ СО ВИСОКА ЕФИКАСНОСТ

Развиен е нов тип на топлински изменувач со висока ефикасност и подобро поврзување со цевоводот.

 • Контрола на процесот.
 • Сервис контролер (додатна опрема)
 • Сервис контролер ги контролира условите на вградување како и работата на системот преку компјутер.
 • Систем за препознавање за вградените надворешни единици
 • Со користење на далечински контролен-прекинувач можно е да се препознае на која серија припаѓаат надворешните единици кои работаат, на пример обичен или multi-split систем.
 • Систем за автоматско кодирање
 • Дава можност за кодирање на секоја внатрешна единица посебно.
 • Единиците може да бидат кодирани и рачно преку ротациони микропрекинувачи.
 • Цевни споеви на ладилното средство
 • Во надворешните единици цевните споеви може лесно да се разделат во три правци, напред, назад и надоле.
 • Пумпата за кондензат кај сите касетни и каналски модели (единици од 0,8 и 1,5 HP) овозможува одвод на кондензатот на горниот дел од клима единиците, со што се намалува потребната висина на спуштениот плафон.

   

  Active Heat Recovery - Catalogue 2013

  Total Heat Recovery - Catalogue 2013