Изберете јазик

Albanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Вработени

  • Раководство

Име

Одговорност

е-маил:

Бојан Јанковски

Управител

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

Име

Одговорност

е-маил:

Бојан Јанковски

Генерален менаџер

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Славица Јанковска

Раководител на проектирање

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Дијана Јанковска

Финансов раководител

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Јове Чуруковски

Раководител на оператива

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

  • Проектирање

Име

Одговорност

е-меил:

Славица Јанковска

Раководител на проектирање

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Горан Tрифуноски

Машински инженер

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Драган Јовановиќ

Машински инженер

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Никола Стојановски

Надворешен консултант

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Живко Димов

Надворешен консултант

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

  • Финансии

Име

Одговорност

е-меил:

Дијана Јанковска

Финансов раководител

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Јованка Ковачевска

Администратор

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Катерина Стојановска

Сметководител

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

  • Продажба и маркетинг

Име

Одговорност

е-меил:

Борис Јаков

Раководител на продажба и маркетинг

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите  

Гордана Трајчевска

Раководител на продажба

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

  • Магацин

Име

Одговорност

е-меил:

Јован Тодоровски

Магационер

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

  • Сервис и одржување

Име

Одговорност

е-меил:

Мишко Јанковиќ

Одржување и сервис

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

  • Тим за изведба на климатизација

Име

Одговорност

e-меил

Зоран Момировски

Раководител на климатизација

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Горан Василевски

Климатизација - асистент

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Дејан Глигориевски

Климатизација - асистент

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Лупчо Накевски

Климатизација - асистент

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Сашо Трајковски

Климатизација - асистент

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Денис Станковиќ

Климатизација - асистент

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите  

Данчо Петрушевски

Климатизација - асистент Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
  • Тим за изведба на вентилација

Име

Одговорност

Е-маил:

Зоран Србиновски

Раководител на вентилација

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Сашо Николовски

Вентилација - асистент

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Златко Кицевски

Вентилација - асистент

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Диме Кичевски

Вентилација - асистент

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Александар Шошковски

Вентилација - асистент

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Бобан Стојановски

Вантилација - асистент

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Ласто Пановски

Вентилација - асистент

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

  • Тим за изведба на греење

Име

Одговорност

Е-маил:

Драган Јовановиќ

Греење

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Цветан Младеновски

Изолација

Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите