Изберете јазик

Albanian English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Вработени

  • Раководство

Име

Одговорност

е-маил:

Бојан Јанковски

Управител

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име

Одговорност

е-маил:

Бојан Јанковски

Генерален менаџер

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Славица Јанковска

Раководител на проектирање

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Дијана Јанковска

Финансов раководител

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Јове Чуруковски

Раководител на оператива

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  • Проектирање

Име

Одговорност

е-меил:

Славица Јанковска

Раководител на проектирање

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Горан Tрифуноски

Машински инженер

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Драган Јовановиќ

Машински инженер

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  • Финансии

Име

Одговорност

е-меил:

Дијана Јанковска

Финансов раководител

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Јованка Ковачевска

Администратор

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Катерина Стојановска

Сметководител

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  • Продажба и маркетинг

Име

Одговорност

е-меил:

Борис Јаков Раководител на продажба и маркетинг This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Гордана Трајчевска

Раководител на продажба

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Магацин

Име

Одговорност

е-меил:

Јован Тодоровски

Магационер

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  • Сервис и одржување

Име

Одговорност

е-меил:

Мишко Јанковиќ

Одржување и сервис

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  • Тим за изведба на климатизација

Име

Одговорност

e-меил

Драган Јовановиќ

Раководител на климатизација This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Злате Павловски

Климатизација -асистент- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Александар Анастасовски

Климатизација –асистент- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Александар Маневски

Климатизација - асистент- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Љупчо Наќевски Климатизација - асистент-   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Денис Станковиќ

Климатизација - асистент-   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Славе Маринковиќ

Климатизација - асистент-   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Сашо Трајковски

Климатизација - асистент- This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Александар Саздов

Климатизација - асистент-   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Тим за изведба на вентилација

Име

Одговорност

Е-маил:

Анѓеле Велковски

Вентилација - асистент-

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Дамир Хот

Вентилација - асистент-

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Зоран Србиновски

Вентилација –асистент-

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Бошко Илиески Вентилација - асистент-   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Тодорче Кицевски Вентилација - асистент-   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Златко Стојкоски Вентилација - асистент-   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Златко Кицевски Вентилација - асистент-   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Цветан Миленковски Вентилација - асистент-   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Александар Шошковски Вентилација - асистент-   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Владо Маневски Вентилација - асистент-   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Димче Кичевски

Вентилација - асистент-

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ласто Пановски

Вентилација –асистент-

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

  • Тим за изведба на греење

Име

Одговорност

Е-маил:

Диме Ангеловски

Греење

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Горан Бошковски

Изолација

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it