Вработени

  • Раководство
Име
Одговорност
е-маил:
Бојан Јанковски
Управител
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Име
Одговорност
е-маил:
Бојан Јанковски
Генерален менаџер
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Славица Јанковска
Раководител на проектирање
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Дијана Јанковска
Финансов раководител
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Јове Чуруковски
Раководител на оператива
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Проектирање
Име
Одговорност
е-меил:
Славица Јанковска
Раководител на проектирање
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Горан Tрифуноски
Дипломиран машински инженер
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Драган Јовановиќ
Машински инженер
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Финансии
Име
Одговорност
е-меил:
Дијана Јанковска
Финансов раководител
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Јованка Ковачевска
Администратор
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Катерина Стојановска
Сметководител
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Продажба и маркетинг
Име
Одговорност
е-меил:
Борис Јаков
Раководител на продажба и маркетинг
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Спире Чекреџиев
Раководител на продажба
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Магацин
Име
Одговорност
е-меил:
Јован Тодоровски
Магационер
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Сервис и одржување
Име
Одговорност
е-меил:
Мишко Јанковиќ
Одржување и сервис
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Тим за изведба на климатизација
Име
Одговорност
e-меил
Драган Јовановиќ
Раководител на климатизација
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Злате Павловски
Климатизација 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Александар Анастасовски
Климатизација
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Александар Маневски
Климатизација 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Љупчо Наќевски
Климатизација 
Денис Станковиќ
Климатизација 
Славе Маринковиќ
Климатизација 
Сашо Трајковски
Климатизација 
Александар Саздов
Климатизација 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Тим за изведба на вентилација
Име
Одговорност
Е-маил:
Анѓеле Велковски
Вентилација 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Дамир Хот
Вентилација 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Зоран Србиновски
Вентилација 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Бошко Илиески
Вентилација 
Тодорче Кицевски
Вентилација 
Златко Стојкоски
Вентилација 
Златко Кицевски
Вентилација
Цветан Миленковски
Вентилација 
Александар Шошковски
Вентилација 
Владо Маневски
Вентилација 
Димче Кичевски
Вентилација 
Ласто Пановски
Вентилација 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Контакт - инфо
Име
Одговорност
Е-маил:
Елена Митровска
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it